Fagtidsskrift

Naturterapeuten – tidsskrift for naturmedisin

Naturterapeuten retter seg mot terapeuter, pasienter og andre som er interessert i å følge med på utviklingen innen våre bransje. Tidsskriftet fokuserer derfor på:

  • faglig stoff om terapiformer
  • aktuelle temaer som vedrører terapeuter, studenter og undervisere
  • lover, forskrifter og annet som vedrører våre medlemmer og deres pasienter
  • politiske tendenser og diskusjoner
  • møte med mennesker, intervjuer m.m.

Spesialutgave mai 2017!

I forbindelse med lansering av nye nettsider og større grad av digitalisering, har NNH gitt ut en spesialutgave av Naturterapeuten som kan leses på alle digitale plattformer.

Viktige endringer i 2017

Naturterapeuten har siden oppstart kommet 4 ganger i året. Som de fleste andre tidsskrift har vi merket nedgangen i annonseinntekter og har derfor måtte tilpasse kostnadene. Siden trykking og utsendelse er de største kostnadene, har vi i 2016 testet ut om våre lesere kan trives med at annenhver utgivelse kommer i trykt utgave og annenhver i en ren digital utgave. Tilbakemeldingen vi har fått er at mange av våre lesere ønsker den trykte utgaven, både på grunn av leseopplevelsen, men også for at de da kan legge ut bladet til pasientene sine. Vi vil derfor gå bort fra digitale utgaver.

For at våre lesere skal få en best mulig leseopplevelse samtidig som utgivelsene skal være økonomisk forsvarlig uten at vi må øke prisen markant, legger vi nå i 2017 om til at alle numrene igjen skal trykkes og følgende utgivelsesmønster:

  • nr 1 og 2 vil komme som en fellesutgave (juni)
  • nr 3 og 4 vil komme som en fellesutgave (desember)

En del aktuelle saker vil bli lagt ut fortløpende på disse nettsidene, så vi anbefaler alle våre abonnenter også å følge med på side for aktuelle saker. De aller fleste av disse sakene vil også komme med i de trykte utgavene. Vi håper at alle våre lesere vil sette pris på denne omleggingen!

Abonnement

Ønsker du å abonnere, ta kontakt på telefon 22 33 32 20 eller e-post post@nnh.no

Abonnement koster kr 300,- pr. år.

Artikler

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres.

Til alle artikler bør det foreligge portrettfoto samt foto/illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format.

Annonser

Ta kontakt med annonseansvarlig Ole Jørgen Strømberg

tlf. 41 27 10 75

e-post ojstroe@online.no


Fra tidligere utgaver

Naturterapeuten spesialutgave 2017
Naturterapeuten 2016
Naturmedisinsk antologi 2014
Naturterapeuten 2011
Naturterapeuten 2010
Naturterapeuten 2009
Naturterapeuten til 2008
Redaksjon