Medlemssider

Som NNH-terapeut er du viktig for oss

Gjennom medlemsidene vil vi hjelpe deg med å bygge et tverrfaglig nettverk som bidrar til faglig utvikling. Samtidig vil du finne svar på de fleste spørsmål som du lurer på i din daglige drift.

I en overgangsperiode vil du ved innlogging bli overført til medlemsidene på vårt gamle nettsted. Her vil du finne informasjon om blant annet:

  • Ansvarsforsikring
  • Helseopplysningsskjema og journalveileder
  • Lover og forskrifter
    • Markedsføring
    • Priser på varer og tjenester
    • Merverdiavgift
  • Landsmøtene

Innlogging

Trenger du ytterligere informasjon og hjelp, kontakt oss på post@nnh.no eller telefon 22 33 32 20.

NNHs hovedkontor