Øreakupunktur | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Terapier
   Akupressur
   Akupunktur
   Allmenn naturterapi
   Aromaterapi
   Biopati
   Fytoterapi
   Heilpraktiker
   Helhetsterapi
   Holistisk hesteterapi
   Homøopati
   Kinesiologi
   Kopping
   Kraniosakralterapi
   Lymfedrenasje
   Nat.med. aromaterapi
   Nat.med. dyreterapi
   Nat.med. ernæringsterapi
   Nat.med. muskelterapi
   Øreakupunktur
   Polaritetsterapi
   Refleksologi
   Rosenmetoden
   Soneterapi
   Terapeutisk eurytmi
   Terapeutisk healing

 

23.04.2012
Øreakupunktur


Øreakupunktur (auriculoterapi) er en praktisk behandlingsmetode med et stort medisinsk anvendelsesområde. Metoden praktiseres i dag over hele verden. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har gjennom flere fagkongresser kommet frem til en felles internasjonal nomenklatur(terminologi/fagspråk) innen dette faget.


Spesielle former for ørebehandling har åpenbart spilt en rolle i oldtidens medisin. Hippokrates (ca 400 år f. Kr) omtaler en metode til behandling av isjias ved stimulering av punkter på ørets bakside, og han nevner i boken ”Om forplantningen” at de gamle egyptere benyttet en slik ”øremetode” som prevensjonsmetode.

I det gamle Kina ble øret tillagt særlig betydning i medisinen. I Den Gule Keisers Klassiker Om Indre Medisin (Huang Di Nei Jing) vises sammenheng mellom punkter i øret og områder på kroppen. Under Tang-dynastiet (618-907 e.Kr) var det en medisinsk skole som anvendte ca. 30 forskjellige punkter i øret. En 3000 år gammel indisk bok, Suchi Veda, omtaler også øreakupunktur og oppgir 180 punkter i øret.

Den moderne utviklingen av øreakupunktur kan i vesentlig grad tillegges den franske legen Paul Nogier. I 1951 registrerte han at noen av hans pasienter som led av kroniske ryggsmerter, var blitt vesentlig bedre etter behandling med brenning i øret hos en kvinne som drev slik behandling basert på folkemedisinsk kunnskap. Dette fikk han til å begynne et nitid forskningsarbeide for å kartlegge sammenheng mellom soner/punkter i ørene og sykdommer i forskjellige deler i kroppen. I 1957 publiserte Nogier sine oppdagelser i et tysk tidsskrift for akupunktur. Dette førte til at øreakupunktur fikk en renessanse i Kina hvor de satte i gang store masseundersøkelser som bekreftet Nogiers oppdagelse av øreakupunktur.

Øreakupunkturen har siden vært kjent som en del av kinesisk og internasjonal akupunktur som et ”akupunktures mikrosystem”. Nogier oppdaget i 1967 at stimulering av affiserte punkter i øret ga et spesielt utslag i den arterielle puls som kan kjennes ved håndleddet, og dette ga nye muligheter til å bestemme aktuelle behandlingspunkter i øret på en mer individuell basis og åpnet for en rekke nye muligheter for diagnostikk og terapi. Denne nye utviklingen valgte han å kalle for ”øremedisin” eller aurikulomedisin.

Det er etter hvert gjort betydelig forskning(neuroanatomisk og nevrofysiologisk) på øreakupunktur, både i Kina, Russland, Frankrike, Tyskland og andre deler av verden. Det er også gjort mer eksperimentelle studier av professor Umlauf i Praha, som har kunnet dokumentere metodens effekt. Øreakupunturen har et bredt indikasjonsområde idet det kan brukes som egenbehandlig eller i kombinasjon med annen behandling ved de fleste typer somatiske sykdommer.

Den nevrofysiologiske forklaring av øreakupunktur er at øret har en meget komplisert nerveforsyning, der flere hjernenerver samt nerverøtter fra nakkehvirvlene hvor det er mange fibre fra det autonome nervesystem, er involvert. Det går kraftige nerveforbindelser til de sensoriske og retikulære kjernene i nervestammen, og derfra videre til thalamus og hypotalamus i mellomhjernen.

Øreakupunkturens teoretiske grunnlag knyttes opp mot det vi i dag benevner som det bioholografiske prinsipp. Dette prinsippet legger til grunn at det eksisterer mindre enheter som speiler en større helhet. Innenfor alternativ behandling er øreakupunktur eksempel på dette prinsippet. Holografi er et kjent fenomen innen fysikken.

Den kinesiske professoren og biologen Yingqing Zhang har utviklet en vitenskapelig teori som stort sett er sammenfallende med dette prinsippet. Han har kalt denne teorien ECIWO (Embryo Containing Informatipn of the Whole Organism). Teorien underbygger ideen om at både celler og høyere nivåer av biologisk organisasjon (deler av kroppen) inneholder informasjon om hele organismen og som har et embryonalt potensial til å danne en ny organisme - jfr. nyere forskning og bruk av kloning.

De affiserte punkter i ørene som gjenspeiler sykdom eller svakhet i deler av kroppen, bestemmes i øreakupunkturen først og fremst ved at de er ømfintlige for trykk og ved at de har minsket elektrisk hudmotstand. Derfor kan man benytte palpasjonsmetode, dels elektrisk punktsøkere. Punktene kan behandles med forskjellige typer fysisk stimuli: med nåler som settes i punktet, elektrisk stimulering, trykk eller massasje, laser, eller endog med injeksjoner av medikamenter. Man benytter også små nåler som blir stående i punktet gjennom lengre tid (”semipermanente nåler”) for å oppnå en mer kontinuerlig behandling.

Øreakupunktur, liksom soneterapi, fremmer først og fremst pasientens selvhelbredende prosesser.

Øreakupunktur benyttes ofte som en kombinasjonsbehandling til andre behandlingsmetoder.


HVA KAN JEG VENTE MEG I EN BEHANDLINGSSITUASJON?
Første konsultasjon hos en terapeut som driver med øreakupunktur vil begynne med nedskrivning eller journalføring av symptomer eller smertetilstander, sykdomshistorie, medisinbruk osv. Den visuelle undersøkelsen består i å undersøke/se:

* ørets form og temperatur
* eventuelle hevelser
* etter tegn som arr, rifter, sår, blemmer, fargeendring osv.

Etter visuell gjennomgang foretas en fysisk undersøkelse ved at terapeuten kjenner/trykker etter affiserte soner/punkter, eller bruker elektrisk punktsøker. Terapeuten kan også benytte pulsdiagnostikk for å finne ut hvor sykdom eller svakheten ligger. Friske soner/punkter kjennes ikke når de blir utsatt for trykk, og punktsøker vil ikke reagere. Affiserte punkter vil fortone seg som trykkømfientlige, og pasienten vil som regel kjenne det i form av smerte/ubehag. Det totale bildet av affiserte punkter og pasientens informasjon gir informasjon om pasientens helsetilstand. Dersom det fortsatt er usikkerhet omkring diagnosen vil terapeuten kunne benytte seg av andre diagnosemetoder. Behandling foregår ved at terapeuten setter inn akupunkturnåler, semipermanåler, elektrisk stimuli, laser eller benytter metoden hvor man fester frø og lar pasienten selv behandle de affiserte punktene med trykkmassasje.

Reaksjoner etter behandling er ofte økt utskilling via urin og avføring. Det kan også oppstå en forverring av pasientens generelle tilstand før bedring skjer. I noen tilfeller vil pasienten ha behov for å slappe av. Dette vil kunne redusere plager som kan oppstå etter behandling, som for eksempel hodepine.

Videre undersøkelse/behandling vil foregå på samme måte. På den måten fanges det opp alle endringer som har skjedd siden siste behandling, noe som er spesielt viktig ved kroniske tilstander.

Førstekonsultasjon varer som regel fra ¾ t til 1 ½ t, og etterfølgende behandlinger vil ta 20 minutter til 1 time.

Antall behandlinger det vil være behov for, vil variere. Akutte tilstander vil som oftest være raskere å behandle enn kroniske. Yngre pasienter reagerer som regel raskere på behandling enn eldre.

FAGKRAV TIL ØREAKUPUNKTØR MNNH ELLER NATURTERAPEUT MNNH, MED ØREAKUPUNKTUR SOM HOVEDTERAPIFORM
Fagkravene til en øreakupunktør MNNH eller naturterapeut MNNH med øreakupunktur som hovedterapiform er for tiden:

Øreakupunkturrelaterte fag/klinikk 150 undervisningstimer
Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer
Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Totalt 610 undervisningstimer

Egenstudier (610 t x 1,1) 671 timer selvstudier
Totalt studieomfang 1281 timer studiebelastning

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene.

Se også
GENERELT OM NNH-MEDLEMMERS BEHANDLINGSTILBUD
http://www.nnh.no/article.aspx?id=6


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers