Akupressur | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Terapier
   Akupressur
   Akupunktur
   Allmenn naturterapi
   Aromaterapi
   Biopati
   Fytoterapi
   Heilpraktiker
   Helhetsterapi
   Holistisk hesteterapi
   Homøopati
   Kinesiologi
   Kopping
   Kraniosakralterapi
   Lymfedrenasje
   Nat.med. aromaterapi
   Nat.med. dyreterapi
   Nat.med. ernæringsterapi
   Nat.med. muskelterapi
   Øreakupunktur
   Polaritetsterapi
   Refleksologi
   Rosenmetoden
   Soneterapi
   Terapeutisk eurytmi
   Terapeutisk healing

 

23.04.2012
Akupressur

Det antas at berøring er den eldste form for helbredende metode vi mennesker har kjent til og benyttet på smerter eller skader som kan forekomme i kroppen. Både kinesisk tuina, japansk shiatsu og den vestlige formen touch-for-health er beslektede metoder med akupressur. Fenomenet er således tuftet på eldre tradisjoner så langt tilbake i tid som for minst 4000 år siden, men begrepet som sådant er relativt nytt og kan spores tilbake til naturmedisinens renessanse og the human potential movement i USA, særlig vestkysten og California, og deler av Vest-Europa sent på 1960-tallet.


Akupressur, fra engelsk Acupressure, er en massasjevariant der fingerpress eller fingertrykk anvendes på akupunkturpunktene som egen selvstendig terapiform. Ordet aku betyr nål og pressur fra engelsk pressure refererer til selve manipulasjonsteknikken.
Formålet med akupressur er å fjerne blokkeringer eller stagnasjon i kroppens energisirkulasjon, spesifikt i akupunkturens energipunkter og tilhørende meridianer/kanaler. Disse blokkeringene eller stagnasjonene antas å kunne opptre i kroppens overflate samt indre og kan forårsake en dysfunksjon perifert eller sentralt, lokalt eller distalt, ofte med tilhørende tegn og symptomer.
Til grunn for teknikken akupressur ligger det kineserne beskriver som Qi, og som hos oss i Vesten er kjent som fellesuttrykket bio-energi, i fysikken tenkt målt som nano-joule. Videre ligger også begrepene Yin og Yang til grunn for den klassiske kinesiske teorien om kroppens anatomi, fysiologi og patologi. Qi-sirkulasjonen og Yin Yang-balansen antas å kunne påvirke organers og vevs innbyrdes funksjoner på en slik måte at forstyrrelser kan korrigeres. Qi-sirkulasjonen og Yin Yang-balansen antas å ha stor medvirkning i en lang rekke tegn og symptomer som manifesterer seg i ulike situasjoner.
Akupressur beskrives som et system som likeledes kan bidra til å utløse kroppens egne selvhelbredende og selvregulerende krefter, gjennom spesifikk akupunkturpunkt og meridian/kanal-aktivering. Formålet med teknikken er å regulere Yin-Yang-balansen og stimulere Qi-sirkulasjonen.

HVA KAN JEG VENTE MEG I EN BEHANDLINGSSITUASJON?
Første konsultasjon hos en akupressør innebærer en kartlegging av sykdomshistorie, nåværende symptomer og ubehag. På grunnlag av dette vil det blir stilt en ”akupressur-diagnose” som danner grunnlag for videre behandling og valg av akupressurpunkter. Viktige verktøy i denne sammenhengen kan være vurdering av farge, tegn og trekk i ansiktet eller på huden, puls- og tungediagnostikk.
I akupressur benyttes de samme spesielle punktene i kroppen som ellers ved klassisk kinesisk medisin, men metoden er en særegen hender-på teknikk der praktikerens fingre, i mindre grad hender, utøver inngriping for å oppnå forandring.
Behandlingen foregår fult påkledd liggende på en behandlingsbenk, helst iført ledige bomullsklær. Tidsomfanget kan variere, men den første konsultasjonen tar lengre tid enn de repeterende timene. Akupressur kan nyttes ved både akutte og kroniske plager. Behandlingsintervall varierer. Mest vanlig i kroniske tilfeller er en behandling pr. uke inntil ønsket resultat er oppnådd. I akutte tilfeller kan intervallet være hyppigere.

FAGKRAV TIL AKUPRESSØR MNNH ELLER NATURTERAPEUT MNNH MED AKUPRESSUR SOM HOVEDTERAPIFORM

Akupressurrelaterte fag 300 undervisningstimer (1)(2)(3)
Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer (4)
Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Sum 760 undervisningstimer
Egenstudier ( 760 t x 1,1 ) 836 timer
Totalt studieomfang 1596 timer

1) Inklusiv minimum 30 dokumenterte selvstendige klientbehandlinger.
2) Terapeuter med utdanning i akupunktur som hovedterapiform, kan få godkjent den teoretiske delen av akupressurstudiet.
3) Ved bruk av andre pedagogiske metoder enn forelesinger, kan godkjenningskomiteen gjøre unntak for dette tallet. I studieplanen må det i tilfelle gis en utførlig beskrivelse av hvordan dette er tenkt gjennomført - jfr. NNHs Utdanningsdokument kap. 1 pkt. e - Studielengde.
4) Eller tilsvarende 30 studiepoeng i høgskolesystemet.

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden ved de ulike skolene varierer fra 3 ½ år til 5 år deltid.

Se også
GENERELT OM NNH-MEDLEMMERS BEHANDLINGSTILBUD
http://www.nnh.no/article.aspx?id=6


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers