Holistisk hesteterapi | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Terapier
   Akupressur
   Akupunktur
   Allmenn naturterapi
   Aromaterapi
   Biopati
   Fytoterapi
   Heilpraktiker
   Helhetsterapi
   Holistisk hesteterapi
   Homøopati
   Kinesiologi
   Kopping
   Kraniosakralterapi
   Lymfedrenasje
   Nat.med. aromaterapi
   Nat.med. dyreterapi
   Nat.med. ernæringsterapi
   Nat.med. muskelterapi
   Øreakupunktur
   Polaritetsterapi
   Refleksologi
   Rosenmetoden
   Soneterapi
   Terapeutisk eurytmi
   Terapeutisk healing

 

09.08.2015
Holistisk hesteterapi


En holistisk hesteterapeut, uteksaminert fra Skandinavisk Skole for Holistisk Hesteterapi (SSHH), og bestått eksamen, vil kunne tilby og beherske følgende terapeutiske disipliner:
1. Akupunktur
2. Osteopati

I tilegg vil vedkommende kunne foreskrive følgende behandlinger:
3. Urteterapi
4. Neuralterapi

og gi råd om:
5. Foring
6. Skoing


Akupunktur
er en av de eldste medisinske terapiformer vi kjenner til i dag. De tidligste nedtegnelsene til akupunktur kommer fra klassisk kinesisk medisin og kan dateres flere tusen år tilbake i tid. Antikkens leger i det gamle Kina studerte universets og naturens lover. De så på mennesket som en integrert del av naturen, underlagt de samme lovene som alt annet levende. Behandling av dyr, og spesielt hesten, var dog lite utviklet, og ble vesentlig utviklet i Vesten etter 1970.

Meridiansystemet som benyttes innen akupunkturen som et middel til å behandle hestene, er et selvhelbredelsessystem som er utviklet av mennesker og dyr over millioner av år. Når det gjelder dagens hester som er avlet langt vekk fra det opprinnelige, som blir foret og skodd og trent på en måte som ofte fører til sterk belastning, vil dette selvhelbredelsessystemet ofte ikke være tilstrekkelig. Derfor kan vi hjelpe hesten til selvhelbredelse ved å stimulere akupunkturpunktene. I de følsomme akupunkturpunktene kan organene og musklene stimuleres, slik at avlastninger og overbelastninger kan oppheves. Akupunkturpunktene kan påvirkes gjennom bruk av nåler, urtebrenning (moksibusjon), kopping (vakuum behandling), elektrisk bio-stimulering, lysbehandling (farget lys, singulett oksygen, laserlys), og punkttrykk eller massasje (tuina, akupressur).

Osteopati
er en behandlingsform som ble utviklet i Amerika på 1800-tallet på mennske. Målsettningen er å gjeninnsette bevegeligheten i alle kroppens ledd, få igang blodsirkulasjonen, fjerne muskelspenninger og spasmer.

Osteopati på hest har blitt praktisert i 25-30 år, men først de siste 5-10 årene har det blitt organisert utdannelse i dette faget.

Hesten undersøkes med palpasjon av muskulatur og beveglighet i ledd; nakke, skulder, framben, manke, rygg, ribber, lenderygg, sacroiliaca-leddene (SI-leddene = korsleddene), hofteleddene og bakben. Hvis låsninger/restriksjoner av bevegeligheten finnes på flere steder, så behandles (manipuleres) de leddene som er av størst betydning og som kan anses å være årsak til de andre problemene. Når den normale bevegelsen i et ledd er gjenopprettet, vil den lokale blodsirkulasjonen igjen øke, og lokale muskelsmerter og muskelspasmer vil forsvinne. Fra lokale nerve-ender i musklene sendes nå informasjon til hjernen om at bevegligheten er igjen normal. Det tar 2-3 døgn for hjernen å kunne bearbeide denne informasjonen og gi ordre tilbake om at denne nye tilstanden skal aksepteres. Derfor må hesten ha ro fra alt arbeide i disse 2-3 døgnene. Meningen med behandlingen er å gi kroppen informasjon til å få igang sin egen selvhelbredelse.

Urteterapi
benytter norske eller europeiske urter som behandling for hestene. Hester er gjennom årtusener tilpasset de urtene som kan finnes i nærmiljøt, og det er derfor disse som kan stimulere de organene, prosessene eller musklene som ikke gjør sin jobb på en tilfredsstillende måte.

Neuralterapi
er en metode til å oppheve blokkeringer som har oppstått etter en skade, en operasjon, en injeksjon (vaksine) eller kastrering.

Foring
er i dag av stor betydning, siden de aller fleste hester går på pellets og tørrfor, en foring som etter vår mening IKKE er tilfredstillende for hesten. I tillegg så foretas det ofte ikke fór-analyser i Norge, slik at man kan planlegge en god og dekkende fóring. Derfor vil våre elever lære å vurdere en fór-analyse, og ut i fra den kunne balansere fóringen riktig til den individuelle hesten.


Hva kan jeg vente meg i behandlingssituasjonen?
Første gang hos en holistisk hesteterapeut vil det bli utført journalføring av symptomer, og en undersøkelse utføres bestående av:
* Pulsdiagnose
* Palpasjon av muskler, sener og ledd
* Undersökelse av bevegeligheten i ledd og knokler
* Inspeksjon av kronranda (for å finne under-aktive akupunkturpunkter)
* Kartlegging av smertefulle punkter og smertetilstander. Noen akupunktører utfører trykk av spesielle punkter eller soner på kroppen for å klargjøre tilstanden nærmere.

Behandlingen foregår ved:
* De låste leddene eller musklene blir løsnet ved hjelp av manipulasjoner
* Råd om fôring
* Råd om skoing
* Råd om trening

De underaktive akupunkturpunktene blir aktivisert ved hjelp av:
* Nåler
* Laser
* Press
* Varme

Tradisjonelt har akupunktur vært brukt i Kina som terapiform med daglig behandling i 1-2 uker, eller lenger. Dette egner seg spesielt for å behandle smertefulle områder, men ikke for å behandle underaktive områder og punkter. Hos hesten (og etter vår mening også hos mennesket) vil det være riktigere å behandle de underaktive punktene, og da vil det være bedre å behandle disse hver 3 - 4 uke. Derfor vil du som hesteeier sannsynligvis få en ny time etter 3 -4 uker, for vurdering av hva som har skjedd og hvordan man skal kunne gå videre. Det samme tidsintervallet gjelder for osteopati.

Når slik holistisk, kurativ terapi utføres på hester, skal de på forhånd hå fått en veterinærmedisinsk diagnose og om mulig behandling, siden dette vil være etisk forsvarlig og forenelig med loven.

Fagkrav til naturterapeut MNNH med holistisk behandling av hest som hovedterapiform: 

Lærerstyrt undervisning 352 undervisningstimer

Gruppe/enkeltundervisning med veileder 30 undervisningstimer

Klinikk 16 undervisningstimer

Internettundervisning 150 undervisningstimer

Generelle fag /VEKS-fag 50 undervisningstimer

Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer

Sum 708 undervisningstimer

Egenstudietimer (708 x 1,1) 778 timer

Totalt studieomfang 1 486 timer

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden ved SSHH er 2 ½ år.
 
Se også
Generelt om NNH-medlemmers behandlingstilbud
http://www.nnh.no/article.aspx?id=6


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers