NNHs nettside | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Om NNH
   Administrasjon
   Arbeidsgrupper
   Behandlingstilbud
   Brukerfordeler
   FormÃ¥l
   Handlingsplan
   Hold oss oppdatert!
   Medlemsfordeler
   NNHs nettside
   Organisasjonskart
   Redaksjon
   Sentralstyre

 

30.05.2011
NNHs nettside


NNHs nettside vonar vi å bruka aktivt med å spre informasjon om kva som rører seg innan bransjen, både nasjonalt og internasjonalt. Også for medlemmene vil dette vera ein god kanal for å gje oss tips om kva som skjer rundt i vårt vidstrakte land. Nøl derfor ikkje med å senda oss tips om aktuelle tema og saker.


Som medlem har du også tilgang til NNHs interne sider http://www.nnh.no/medlemside.aspx?id=182

Her vil viktige lovar og reglar bli presentert, aktuelle dokument bli lagt ut for nedlasting, informasjon om medlemsfordelar bli publisert osb. For å kunne logge deg på "medlemssidene", ta kontakt med NNH kontoret på post@nnh.no for å få tilsendt brukernavn og passord.

Å skapa er ein kontinuerleg prosess og derfor er vi spesielt avhengig av respons frå deg som brukar. Målet er å bli mykje betre enn før. Nøl derfor ikkje med å senda oss tips på nettredaksjon@nnh.no !

John Petter Lindeland
Leiar NNH

------------

Nettstedet nnh.no er en informasjonkanal for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon og en av hovedkanalene for organisasjonens informasjonsformidling.

Nettstedet har som mål å fungere som arena for faglige nyheter og fagpolitiske diskusjoner. Redaktør, i samarbeid med NNHs redaksjonskomitè, kvalitetssikrer det redaksjonelle stoffet og forbeholder seg retten til å redigere og forkorte artikler som publiseres. Artikler og nyheter redigeres i samsvar med Norsk Presseforbunds redaktørplakat, og meningene er ikke nødvendigvis identiske med de til NNHs ledelse.

Artikler, foto og illustrasjoner sendes fortrinnsvis elektronisk til nettredaksjon@nnh.no

Materiell gjengis kun med kildehenvisning eller annen tillatelse.
Eventuelle tvilstilfeller vil bli drøftet med godkjenningskomiteen og etisk råd i NNH.

Alle henvendelser vedrørende nnh.no går til nettredaksjon@nnh.no

Se også Redaktørplakaten [Norsk Presseforbund]
http://presse.no/Pressens_Faglige_Utvalg_PFU/Redak...


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers