Strategisk handlingsplan 2016 - 2020 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Om NNH
   Administrasjon
   Arbeidsgrupper
   Behandlingstilbud
   Brukerfordeler
   FormÃ¥l
   Handlingsplan
   Hold oss oppdatert!
   Medlemsfordeler
   NNHs nettside
   Organisasjonskart
   Redaksjon
   Sentralstyre

 

21.09.2016
Strategisk handlingsplan 2016 - 2020

NNHs Kommunikasjonsstrategi og Handlingsplan for 2016 – 2020 er den fjerde reviderte utgåva av dette dokumentet. Innleiinga er ein kortfatta historisk oversikt når det gjeld sentrale hendingar som har hatt verdi for både NNH og bransjen generelt. Nasjonale føringar er ei oppsummering av sentrale dokument/ordningar og lover som er av sentral verdi for vår sektor. Visjonsdelen gjev innsyn i avklaring av einskilde sentrale omgrep som har verdi for framtidig strategi. Status og handlingsmål er strukturert slik at det gjev ein god oversikt over aktuelle tema som er prioritert innan organisasjonen. Både den siste delen og dokumentet elles, må lesast i samanheng med NNHs Utdanningsdokument.
 
NNHs strategiutval har som tidlegare hatt arbeidet med revisjonen. Medlemma i perioden har vore John Petter Lindeland, Terje Varpe, Per Ågren og Anne Mette Eriksen Hjemaas.
 
Strategisk handlingsplan 2016 - 2020 kan lastes ned fra lenka under. 


Vedlegg:
Strategisk handlingsplan 2016 - 2020


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers