Økt bruk av naturmedisin gir både helsemessig og økonomisk gevinst | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

30.06.2011
Økt bruk av naturmedisin gir både helsemessig og økonomisk gevinst

    
Den australske rapporten “Cost effectiveness of complementary medicines” som ble publisert i august 2010, konkluderer med store økonomiske besparelser på landets helsebudsjett ved mer utbredt bruk av naturmedisin og alternativ behandling ved ellers kostnadskrevende lidelser som korsryggplager, hjerte/karsykdommer, depresjon og slitasjegikt.


I rapporten som er utarbeidet av konsulentfirmaet Access Economics for National Institute of Complementary Medicine (NICM) ved University of Western Sydney, ble bruk av Johannesurt, fiskeolje, akupunktur og Phytodolor (et antiinflammatorisk urtepreparat bestående av osp, ask og gullris) mot nettopp disse lidelsene, vurdert.
 
Professor og administrerende direktør for NICM, Alan Bensoussan, understreker at de stadig økende bevisene for naturmedisin og alternativ behandling som effektivt supplement eller erstatning for enkelte av standardbehandlingene, tilsier at også de økonomiske fordelene ved bruk av denne type behandling må studeres nøye i fremtiden.
 
-  Kliniske bevis på at visse former for naturmedisin og alternative behandling kan spille en vesentlig rolle i å forbedre individets helsetilstand, har lenge vært påvist. Med denne rapporten viser vi at naturmedisin og alternativ behandling også har potensial til å forbedre det nasjonale helsevesenets helsetilstand.
 
Direktøren for Access Economics, Lynne Pezzullo, sier rapporten påviser muligheter for økonomiske besparelser, selv om forfatterne kun undersøkte direkte helsekostnader og utelot indirekte samfunnsmessige kostnader som for eksempel produktivitetstap ved redusert arbeidsevne.
 
- De økonomiske fordelene ved bruk av naturmedisin og alternativ behandling ville være mye større enn vi konkluderer med, dersom også fordelene ved å holde folk friske, i stand til å arbeide og ute av et allerede overbelastet sykehussystem ble tatt i betraktning.
 
Forfatterne av rapporten påpeker at pasientenes ekstra utgifter til naturmedisin og alternativ behandling kan være til hinder for mer omfattende bruk av denne type behandlinger og anbefaler styresmaktene å revurdere sin strategi i takt med økende bevisførsel for helsemessige og økonomiske gevinster ved bruk av naturmedisin og alternativ behandling.
 
Studien påviser at tilskudd av fiskeolje er et svært kostnadsbesparende tiltak for å forebygge hjertesykdom for de som allerede hadde hatt hjerteinfarkt. Tidligere kliniske studier viser at tilskudd av fiskeolje har en positiv effekt i nettopp slike tilfeller.
 
Rapporten konkluderer videre med at bruk av Johannesurt - som har vist seg å være like effektiv som standard medikamentell behandling for mild/moderat depresjon - i stedet for farmasøytisk antidepressiva, kunne spare det australske helsevesenet for nesten 50 millioner AUD hvert år. Selv om den anbefalte førstelinjebehandlinga for depresjon forblir ikke-farmakologisk, kognitiv atferdsterapi, og pasienter som behandles med Johannesurt fortsatt blir overvåket og behandlet av leger, grunngis besparelsene ved å bruke denne form for terapi, ved den lavere kostnad per dose. Forfatterne påpeker allikevel at ytterligere arbeid må gjøres for å standardisere behandlingen og at mulige interaksjoner med andre medikamentelle behandlinger må undersøkes nøye, før behandling med Johannesurt blir mer utbredt.
 
Forfatternes analyse av tidligere kliniske studier viser at akupunktur som et supplement til standard behandling ved kroniske uspesifikke korsryggsmerter, resulterer i betydelig bedring sammenlignet med standard behandling alene. Rapporten konkluderer med at akupunktur som et supplement til standard behandling ved kroniske korsryggsmerter, er svært kostnadseffektivt. Dersom tilhørende sykefravær og redusert arbeidsevne, i tillegg til andre indirekte kostnader, også hadde vært tatt i betraktning, anslår Access Economics at de økonomiske fordelene ved bruk av akupunktur ville mer enn dobles.

Flere kliniske studier har vist at Phytodolor kan hjelpe pasienter til å håndtere smerte og kontrollere betennelser. Forfatterne av rapporten har regnet ut at dersom alle australiere med slitasjegikt tar ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) og bytter til urtepreparatet Phytodolor, utgjør det en potensiell kostnadsbesparelse på opp mot 178 millioner AUD i året.

Australia bruker nesten fem ganger mer på helse per person enn for femti år siden, med betydelig økning av levealder og forbedret livskvalitet som resultat. Allikevel påpeker professor Bensoussan at det kan være vanskelig å fortsette å høste fordelene av vitenskapelige fremskritt uten å ta i bruk billigere, og like effektive, behandlingsmuligheter i mye større grad.

- Naturmedisin og alternativ behandling kan være med på å redusere de høye kostnadene ved det moderne helsevesenet ved å tilby bedre sykdomsforebygging og mer effektive tiltak vedkroniske tilstander, sier han.

- Dagens fokus på omorganisering av det australske helsevesenet for å spare penger, vil ha mye å hente på vurdering av en større integrering og mer utstrakt bruk av kostnadseffektiv naturmedisin og alternativ behandling i daglig medisinsk praksis. Nasjonens helse og nasjonalbudsjettet kan til syvende og sist vise seg å hvile på en mer fullstendig vitenskapelig og økonomisk analyse av naturmedisin og alternativ behandling.

 
Se også
NICM: Cost effectiveness of complementary medicine report


Vedlegg:
Cost effectiveness of complementary medicines


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers