Influensaepidemier og naturmedisin | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Om forskning på naturmedisin

 Studietur Bulgaria

 Ny bok om soneterapi

 Skal vi heia på Joralf?

 NRN 2016

 Godkjent refleksologutdanning

 Helsebarometer 2016

 Naturterapeuten 1/2016

 Mine første 60 dager

 Landsmøte 2016

 Dom mot healer

 Verdifull faktainnsamling

 Mer om borreliose

 Behandlerundersøkelse

 Ansiktstydning og diagnose

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

04.11.2009
Influensaepidemier og naturmedisin

   
Berit Strøm Grevstad
Naturterapeut MNNH reg.
- Under influensaepidemier er naturmedisinens viktigste rolle å bidra til styrking av folks generelle motstandskraft og immunforsvar. Dermed kan en virusinvasjon hos enkeltindividet enten forhindres helt eller gjøre et eventuelt sykdomsforløp mindre alvorlig og/eller mer kortvarig. Det sier Naturterapeut MNNH reg. og medlem av NNHs etiske råd Berit Strøm Grevstad.


- Dette fordi skolemedisinen nettopp har sin styrke i akuttmedisinen, mens vår styrke ligger i behandling av kronikere. Når slike epidemier/pandemier oppstår, kan vi råde den enkelte pasient til å ta ulike typer naturlige remedier/behandlinger i tillegg til skolemedisin, men det er og blir skolemedisinen, altså det offentlige "helse-Norge" som har hovedansvaret, og som kan og skal gjøre jobben her.

- Forstå meg rett: Rådet vi kan gi folk og enkeltpersoner er å sørge for å styrke sitt immunforsvar i god tid gjennom forebyggende tiltak. Det bør samtidig informeres om at dette ikke er noen forsikring eller garanti, men likevel det beste man kan gjøre, ved siden av de ulike tiltakene for å unngå å utsette seg (og andre) for smitte. Vår behandling er altså primært av forebyggende art og som en eventuell tilleggsbehandling.

Strøm Grevstads råd er derfor å skaffe seg en god, erfaren (og registrert) terapeut som kan hjelpe med å bygge og ta vare på helsen kontinuerlig og dermed gjøre kroppen i stand til raskere restituering etter en eventuell infeksjon. Slik bygging er og må være individuell, med utgangspunkt i den enkelte pasients unike biokjemi.

- Et sterkt immunforsvar er og blir den beste forsikring mot smittsomme sykdommer, det kan vi vel alle være enig i.

- Og mens skolemedisinen har sin styrke i symptombehandling, ligger vår styrke først og fremst i det å bygge helse. Slik sett utfyller skolemedisinen og naturmedisinen hverandre på en fremragende måte. Det er min overbevisning at i fremtiden vil flere og flere få øynene opp for akkurat det, slik at konkurransen om pasientene vil gli naturlig over til et fruktbart samarbeide mellom moderne og naturlig medisin, til fordel for pasientene. Først da får vi noe som med rette kan kalles "Helse-Norge", avslutter Berit Strøm Grevstad.

------------

FINN DIN NATURTERAPEUT MNNH HER
http://www.naturterapeuter.no/


 
OPPDATERT 31.05.2016

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers